ม้วนพลาสติก PS & HIPS Sheet

เป็นแผ่น High Impact Polystyrene เป็นพลาสติกน้ำหนักเบา โปร่งแสง ความมันวาว สามารถรับแรงกระแทกได้ดี มีความคงรูปได้ดี เหมาะสำหรับนำไปใช้ในการขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการให้เห็น สินค้าชัดเจนมากยิ่งขึ้น

 • HIPS Sheet Black
 • HIPS Sheet White
 • HIPS Sheet สีธรรมชาติ
 • HIPS Sheet สีอื่นๆ (ตามลูกค้าต้องการ)

รายละเอียดโดยทั่วไป: เป็นแผ่น High Impact Polystyrene ที่ทำการใส่แม่สีดำเข้าไปเพื่อนำไปใช้ในการขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการให้เห็น สินค้าชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติโดยรวม

 • โปร่งแสง ความมันวาว
 • สามารถรับแรงกระแทกได้ดี
 • มีความคงรูปได้ดี
 • มีความเหนียวอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีความทนทานต่อสารเคมี โดยเฉพาะพวกกรดและด่าง แต่ถ้าเป็นพวกสารอะไรเมติกและตัวทำละลายจะทนทานได้ต่ำ
 • ดูดซึมน้ำได้ต่ำ ทำให้ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในด้านการเปลี่ยนแปลงขนาด
 • ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซได้ต่ำ
 • ป้องกันการซึมผ่านของน้ำมันพืชได้ดี
 • มีความต้านทานต่อการพับต่ำ จึงเป็นรอยพับง่าย และไม่ตื่นตัว
 • มีความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม จึงเก็บได้นานโดยไม่กรอบหรือเปลี่ยนสี
pic-hips-black-01

รายละเอียดโดยทั่วไป: เป็นแผ่น High Impact Polystyrene ที่ทำการใส่แม่สีขาวเข้าไปเพื่อนำไปใช้ในการขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการให้เห็น สินค้าชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติโดยรวม

 • โปร่งแสง ความมันวาว
 • สามารถรับแรงกระแทกได้ดี
 • มีความคงรูปได้ดี
 • มีความเหนียวอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีความทนทานต่อสารเคมี โดยเฉพาะพวกกรดและด่าง แต่ถ้าเป็นพวกสารอะไรเมติกและตัวทำละลายจะทนทานได้ต่ำ
 • ดูดซึมน้ำได้ต่ำ ทำให้ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในด้านการเปลี่ยนแปลงขนาด
 • ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซได้ต่ำ
 • ป้องกันการซึมผ่านของน้ำมันพืชได้ดี
 • มีความต้านทานต่อการพับต่ำ จึงเป็นรอยพับง่าย และไม่ตื่นตัว
 • มีความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม จึงเก็บได้นานโดยไม่กรอบหรือเปลี่ยนสี
pic-hips-white-01

รายละเอียดโดยทั่วไป: เป็นแผ่น High Impact Polystyrene ซึ่งเป็นดั้งเดิมของเม็ดพลาสติกเลย สีจะออกโปร่งแสง ไม่สามารถมองทะลุผ่านได้ สามารถนำไปขึ้นรูปเป็น บรรจุภัณฑ์อาหารหรือ บรรจุภัณฑ์อิเล็คโทรนิคได้

คุณสมบัติโดยรวม

 • โปร่งแสง ความมันวาว
 • สามารถรับแรงกระแทกได้ดี
 • มีความคงรูปได้ดี
 • มีความเหนียวอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีความทนทานต่อสารเคมี โดยเฉพาะพวกกรดและด่าง แต่ถ้าเป็นพวกสารอะไรเมติกและตัวทำละลายจะทนทานได้ต่ำ
 • ดูดซึมน้ำได้ต่ำ ทำให้ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในด้านการเปลี่ยนแปลงขนาด
 • ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซได้ต่ำ
 • ป้องกันการซึมผ่านของน้ำมันพืชได้ดี
 • มีความต้านทานต่อการพับต่ำ จึงเป็นรอยพับง่าย และไม่ตื่นตัว
 • มีความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม จึงเก็บได้นานโดยไม่กรอบหรือเปลี่ยนสี
pic-hips-natural-02

รายละเอียดโดยทั่วไป: เป็นแผ่น High Impact Polystyrene ซึ่งเป็นดั้งเดิมของเม็ดพลาสติกเลย สีจะออกโปร่งแสง ไม่สามารถมองทะลุผ่านได้ สามารถนำไปขึ้นรูปเป็น บรรจุภัณฑ์อาหารหรือ บรรจุภัณฑ์อิเล็คโทรนิคได้

คุณสมบัติโดยรวม

 • โปร่งแสง ความมันวาว
 • สามารถรับแรงกระแทกได้ดี
 • มีความคงรูปได้ดี
 • มีความเหนียวอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีความทนทานต่อสารเคมี โดยเฉพาะพวกกรดและด่าง แต่ถ้าเป็นพวกสารอะไรเมติกและตัวทำละลายจะทนทานได้ต่ำ
 • ดูดซึมน้ำได้ต่ำ ทำให้ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในด้านการเปลี่ยนแปลงขนาด
 • ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซได้ต่ำ
 • ป้องกันการซึมผ่านของน้ำมันพืชได้ดี
 • มีความต้านทานต่อการพับต่ำ จึงเป็นรอยพับง่าย และไม่ตื่นตัว
 • มีความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม จึงเก็บได้นานโดยไม่กรอบหรือเปลี่ยนสี
pic-hips-color-01