ม้วนพลาสติก PP Sheet

สามารถนำไปใช้ในการทำบรรจุภรรณ์อาหารได้หลากหลายชนิด อาทิเช่น กล่องอาหารเบนโตะ, ถาดใส่ผัก, ถาดใส่หมู, อื่นๆ นอกเหนือจากถาดอาหารแล้วยังสามารถนำไปทำบรรจุภัณฑ์ในกลุ่มอิเลคโทรนิคหรือยานยนต์ได้อีกด้วย

 • PP High Clarity Sheet
 • PP sheet black color
 • PP sheet white color
 • PP sheet natural color
 • PP sheet color
 • PP sheet High gross surface
 • PP sheet Frozen grade (-40)
 • PP sheet bi-color
icon-pp-01

รายละเอียดโดยทั่วไป: High Clarity PP Sheet หรือ แผ่นชีท PP ใส ณ ขณะนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากมีคุณสมบัติพิเศษ คือ สามารถทนความร้อนได้ในขณะที่สามารถเห็นสินค้าภายในได้ ซึ่งจะแตกต่างจาก แผ่นชีท PP ปกติเพราะถ้านำชีท PP ปกติมาขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์แล้วจะไม่สามาถเห็นสินค้าภายในได้

คุณสมบัติโดยรวม

 • ทนความร้อนได้ถึง 80 – 100 องศาเซลเซียส และ สารเคมีได้ดี
 • มีความใสและโปร่งแสงความแผ่น PP ปกติสามาถเห็นสินค้าภายในได้
 • ทีความแข็งและเหนียว คงรูปดี ทนต่อหารหักงอได้ปานกลาง
 • ป้องกันผ่านความชื้นได้ดี
 • ป้องกันการผ่านของอากาศได้ต่ำ
 • ไม่ทนต่อความเย็น (ยกเว้นทางลูกค้าจะมีความต้องการพิเศษ ซึ่งทางบริษัทสามารถดำเนินการผลิตให้ได้ถึง -40 องศา)
pic-PP-High-Clarity-Sheet-01

รายละเอียดโดยทั่วไป: PP Sheet Black Color หรือ แผ่นชีท PP สีดำ สามารถนำไปใช้ในการทำบรรจุภรรณ์อาหารได้หลากหลายชนิด อาทิเช่น กล่องอาหารเบนโตะ, ถาดใส่ผัก, ถาดใส่หมู, อื่น ๆ นอกเหนือจากถาดอาหารแล้วยังสามาถนำไปทำบรรจุภัณฑ์ในกลุ่มอิเลคโทรนิคหรือยานยนต์ได้อีกด้วย

คุณสมบัติโดยรวม

 • ทนความร้อนได้ถึง 80 – 100 องศาเซลเซียส และ สารเคมีได้ดี
 • มีความแข็งและเหนียว คงรูปดี ทนต่อหารหักงอได้ปานกลาง
 • ป้องกันผ่านความชื้นได้ดี
 • ป้องกันการผ่านของอากาศได้ต่ำ
 • ไม่ทนต่อความเย็น (ยกเว้นทางลูกค้าจะมีความต้องการพิเศษ ซึ่งทางบริษัทสามารถดำเนินการผลิตให้ได้ถึง -40 องศา
pic-PP-sheet-black-color-01

รายละเอียดโดยทั่วไป: PP Sheet white Color หรือ แผ่นชีท PP สีขาว สามารถนำไปใช้ในการทำบรรจุภรรณ์อาหารได้หลากหลายชนิด อาทิเช่น กล่องอาหารเบนโตะ, ถาดใส่ผัก, ถาดใส่หมู, อื่น ๆ นอกเหนือจากถาดอาหารแล้วยังสามาถนำไปทำบรรจุภัณฑ์ในกลุ่มอิเลคโทรนิคหรือยานยนต์ได้อีกด้วย

คุณสมบัติโดยรวม

 • ทนความร้อนได้ถึง 80 – 100 องศาเซลเซียส และ สารเคมีได้ดี
 • มีความแข็งและเหนียว คงรูปดี ทนต่อหารหักงอได้ปานกลาง
 • ป้องกันผ่านความชื้นได้ดี
 • ป้องกันการผ่านของอากาศได้ต่ำ
 • ไม่ทนต่อความเย็น (ยกเว้นทางลูกค้าจะมีความต้องการพิเศษ ซึ่งทางบริษัทสามารถดำเนินการผลิตให้ได้ถึง -40 องศา)
pic-PP-sheet-white-color-01

รายละเอียดโดยทั่วไป: PP Sheet Natural หรือ แผ่นชีท โพลีพรอพีลีน สีธรรมชาติ เป็นสีดั้งเดิมของวัตถุชนิดนี้ มีความโปร่งแสง สามารถนำไปทำบรรจุภัณฑ์อาหารแล้วมองเห็นสินค้าข้างในพอประมาณ และสามารถนำเข้าไมโครเวฟได้ นอกเหนือจากบรรจุภัณฑ์อาหารแล้วยังสามารถนำไปทำบรรจุภัณฑ์ในกลุ่ม อิเล็คโทรนิค และยานยนต์ได้อีกด้วย

คุณสมบัติโดยรวม

 • ทนความร้อนได้ถึง 80 – 100 องศาเซลเซียส และ สารเคมีได้ดี
 • มีความใสและโปร่งแสงกว่า HDPE
 • มีความแข็งและเหนียว คงรูปดี ทนต่อหารหักงอได้ปานกลาง
 • ป้องกันผ่านความชื้นได้ดี
 • ป้องกันการผ่านของอากาศได้ต่ำ
pic-PP-sheet-natural-color-01

รายละเอียดโดยทั่วไป: PP Sheet Natural หรือ แผ่นชีท โพลีพรอพีลีน สีธรรมชาติ เป็นสีดั้งเดิมของวัตถุชนิดนี้ มีความโปร่งแสง สามารถนำไปทำบรรจุภัณฑ์อาหารแล้วมองเห็นสินค้าข้างในพอประมาณ และสามารถนำเข้าไมโครเวฟได้ นอกเหนือจากบรรจุภัณฑ์อาหารแล้วยังสามารถนำไปทำบรรจุภัณฑ์ในกลุ่ม อิเล็คโทรนิค และยานยนต์ได้อีกด้วย

คุณสมบัติโดยรวม

 • ทนความร้อนได้ถึง 80 – 100 องศาเซลเซียส และ สารเคมีได้ดี
 • มีความใสและโปร่งแสงกว่า HDPE
 • มีความแข็งและเหนียว คงรูปดี ทนต่อหารหักงอได้ปานกลาง
 • ป้องกันผ่านความชื้นได้ดี
 • ป้องกันการผ่านของอากาศได้ต่ำ
pic-PP-Sheet-color-01

รายละเอียดโดยทั่วไป: แผ่นชีท PP สีดำที่มีความมันเงา สามารถนำไปใช้ในการทำบรรจุภรรณ์อาหารได้หลากหลายชนิด อาทิเช่น กล่องอาหารเบนโตะ, ถาดใส่ผัก, ถาดใส่หมู, อื่น ๆ นอกเหนือจากถาดอาหารแล้วยังสามาถนำไปทำบรรจุภัณฑ์ในกลุ่มอิเลคโทรนิคหรือยานยนต์ได้อีกด้วย

คุณสมบัติโดยรวม

 • ทนความร้อนได้ถึง 80 – 100 องศาเซลเซียส และ สารเคมีได้ดี
 • มีความใสและโปร่งแสงกว่า HDPE
 • มีความเงาหลังจากการขึ้นรูปมากกว่าแผ่น PP ดำปกติทั่วไป
 • มีความแข็งและเหนียว คงรูปดี ทนต่อหารหักงอได้ปานกลาง
 • ป้องกันผ่านความชื้นได้ดี
 • ป้องกันการผ่านของอากาศได้ต่ำ
pic-PP-Sheet-High-Gross-01

รายละเอียดโดยทั่วไป: PP Frozen Sheet หรือ แผ่นโพลีพรอพีลีน เกรดแช่แข็ง เหมาะสำหรับทำ บรรจุภัณฑ์ อาหารที่นำไปใช้ในอุณภูมิ ต่ำ อาทิเช่น ถาดใส่กุ้ง, ถาดใส่อาหารทะเลม ถาดใส่ซูชิ, และอื่นอื่น.

คุณสมบัติโดยรวม

 • สามารถทนอุณภูมิสูงถึง -40 องศา
 • มีความใสและโปร่งแสงกว่า HDPE
 • มีความแข็งปานกลางและความเหนียวสูง คงรูปดี ทนต่อหารหักงอได้ปานกลาง
 • ป้องกันผ่านความชื้นได้ดี
 • ป้องกันการผ่านของอากาศได้ต่ำ
pic-PP-Sheet-Frozen-Grade-01

คุณสมบัติโดยรวม

 • สามารถทนอุณภูมิได้ถึง 100 องศาเซลเซียส
 • มีความแข็งปานกลางและความเหนียวสูง คงรูปดี ทนต่อการหักงอได้ปานกลาง
 • ป้องกันการผ่านความชื้นได้ดี
 • ป้องกันการผ่านของอากาศได้ต่ำ
 • สามารถสั่งผลิตได้สองสีได้ภายในหนึ่งแผ่น
pic-PP-Sheet-BI-Color-01