เกี่ยวกับจีเอสเอสซี

บริษัท จีเอสเอสซี จำกัด


ดำเนินกิจการเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย พลาสติกแผ่นที่มีคุณภาพ และได้รับมาตรฐาน เป็นโรงงานผลิตที่ทันสมัยเพียบพร้อมด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ ทันสมัยที่สุดทุกขั้นตอนการผลิตผ่านการควบคุมอย่างเข้มงวด, ขั้นตอนตรวจสอบคุณภาพที่ได้มาตรฐาน (ISO 9001 Version 2015), การจัดเก็บสินค้าที่เป็นระบบ, และการส่งมอบที่ตรงต่อเวลา เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจว่า ลูกค้าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและ ความพึงพอใจสูงสุด เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดอุตสาหกรรม

ด้วยความเชี่ยวชาญในธุรกิจมานาน ทางบริษัทยินดีให้คำปรึกษาแนะนำพัฒนาแผ่นพลาสติกที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ในกระบวนการขึ้นรูปแบบ เทอโมฟอร์มมิ่ง (Thermoforming) โดยทางบริษัทมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 3 ชนิดด้วยกัน ได้แก่

PP(Polypropylene) PP SHEET

HIPS(High Impact Polystyrene) SHEET

PE(Polyethylene) PE SHEET

โดยผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ชนิดนี้ทางบริษัทได้พัตนาและตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง, กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัรฑ์อาหาร, กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์, กลุ่มอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิค, กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง และ อื่นๆ

logo_gssc-white-400x166px

วิสัยทัศน์

เป็นผู้ผลิตม้วนชีทพลาสติก ที่สามารถคุมคุณภาพดีคงที่ เสนอราคาสินค้าในราคาที่เหมาะสม มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม

พันธกิจ

  • พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านเทคโนโลยีและและกระบวนการผลิต
  • คุณภาพต้องสม่ำเสมอ
  • ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท
  • ผลิตสินค้าที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้

ส่งมอบตรงเวลา

การส่งมอบสินค้า ตรงเวลาและรวดเร็วทันใจ ถือเป็นหัวใจที่สำคัญที่สามารถรักษามาตรฐานการให้บริการที่มีต่อลูกค้าทุกๆราย

ควบคุมผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ

สร้างความมั่นใจในคุณภาพสินค้า เพื่อให้ได้สินค้าและการทำงานที่มาตรฐาน เพื่อความเชื่อถือและไว้วางใจให้กับลูกค้า

มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร บุคลากร นวัตรกรรม และสร้างผู้นำที่ดีเพื่อองค์กรและสังคม มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ที่มีคุณภาพเหนือมาตรฐาน

นโยบายคุณภาพ

ควบคุมผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง