ควบคุมผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา

เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บริษัท จีเอสเอสซี จำกัด


ผู้ผลิต และจัดจำหน่าย แผ่นพลาสติก, Plastic SHEET, PS, PP, PE พลาสติกแผ่นที่มีคุณภาพ และได้รับมาตรฐาน เป็นโรงงานผลิตที่ทันสมัยเพียบพร้อมด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ ทันสมัยที่สุดทุกขั้นตอน

ด้วยความเชี่ยวชาญในธุรกิจมานาน ทางบริษัทยินดีให้คำปรึกษาแนะนำพัฒนาแผ่นพลาสติกที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ในกระบวนการขึ้นรูปแบบ เทอโมฟอร์มมิ่ง (Thermoforming) ขั้นตอนตรวจสอบคุณภาพที่ได้มาตรฐาน (ISO 9001 Version 2015)

ส่งมอบตรงเวลา

การส่งมอบสินค้า ตรงเวลาและรวดเร็วทันใจ ถือเป็นหัวใจที่สำคัญที่สามารถรักษามาตรฐานการให้บริการที่มีต่อลูกค้าทุกๆราย

ควบคุมผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ

สร้างความมั่นใจในคุณภาพสินค้า เพื่อให้ได้สินค้าและการทำงานที่มาตรฐาน เพื่อความเชื่อถือและไว้วางใจให้กับลูกค้า

มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร บุคลากร นวัตรกรรม และสร้างผู้นำที่ดีเพื่อองค์กรและสังคม มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ที่มีคุณภาพเหนือมาตรฐาน

PP(Polypropylene)
PP SHEET


High Clarity PP Sheet หรือ แผ่นชีท PP ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากมีคุณสมบัติพิเศษ คือ สามารถทนความร้อนได้ในขณะที่สามารถเห็นสินค้าภายในได้

HIPS(High Impact Polystyrene)
SHEET


เป็นแผ่น High Impact Polystyrene ที่ทำการใส่แม่สี เข้าไปเพื่อนำไปใช้ในการขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการให้เห็น สินค้าชัดเจนมากยิ่งขึ้น

จากประสบการณ์การทำงานกว่า 15 ปีของ

บริษัท จีเอสเอสซี จำกัด

ยึดถือหลักการ “ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ส่งมอบสินค้าตรงเวลา สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
ยึดหลักคุณธรรมในการทำงาน”

Email

gssc.sale@gmail.com